Bezpieczeństwo Maszyn

W większości wypadków miejsce pracy jest wyposażone w najróżniejsze maszyny, które jak dowodzą statystyki są najczęstszą przyczyną wypadków. Już nie chodzi wyłącznie o nieumiejętne używanie, niemniej jednak o jakość maszyn. W znaczącej liczbie przypadków niewystarczająco duże osłony, zbyt nagrzewające się elementy czy słabej jakości materiał wykorzystany do konstrukcji sprawiają, że łatwo o wypadek. Bezpieczeństwo maszyn jest oczywiście najistotniejszym elementem, ale nie możemy zapominać, że obsługujący je pracownik powinien być dobrze przeszkolony, powinien zapoznać się z instrukcją obsługi i zasadami BHP, które uświadomią go jakie zagrożenia czyhają na jego stanowisku. Maszyny za każdym razem są zagrożeniem, większość z nich posiada detale ruchome, które często nie są należycie osłonięte i powodują uszkodzenia ciała. Unijne normy produkcji maszyn wnikliwie przedstawiają jakie materiały powinny być użyte do produkcji np. piły stołowej, co daje pewność, że należyte wykorzystanie tej maszyny nie stanowi niebezpieczeństwa. W większości sytuacji też możemy spotkać się z wieloma atestami na takich sprzętach, co przekazuje, że są one zrobione z ogólno przyjętymi standardami bezpieczeństwa.