Obowiązki pracowników w zakresie BHP

Częściej spotykamy się z kilkoma obowiązkami, którym musi podołać pracodawca, ale też pracownicy mają szereg obowiązków do przestrzegania. Pracownik musi zostać przeszkolony, chociaż jest to wymóg nie tylko pracodawcy to natomiast każdy pracownik się musi podporządkować. Obowiązki pracowników w zakresie BHP to też noszenie odzieży ochronnej, przestrzeganie prawidłowego wykorzystywania maszyn, które znajdują się na danym miejscu pracy oraz dodatkowo zapoznanie się z instrukcją obsługi maszyny. Na pewno takich zasad w różnych przedsiębiorstwach będzie więcej, bowiem każde ma własne dotyczące miejsca pracy. Częstokroć są to zasady niewygodne, natomiast ich zadaniem jest zagwarantowanie jak największego bezpieczeństwa, o czym często zapominają pracownicy. W zdecydowanej większości przypadków przewodnik BHP wyjaśnia wszystko, począwszy od konieczności używania odzieży ochronnej, poprzez zachowanie na miejscu pracy, aż po przeszkolenie w kierunku pierwszej pomocy. Statystyki pokazują, że w bardzo wielu przypadkach parę godzin szkolenia wystarczy, ażeby uniknąć niezwykle groźnego wypadku podczas pracy.