Kontrola z Inspekcji Pracy

W każdym momencie przychodzi dzień, kiedy w miejscu pracy pojawia się kontrola, chociaż inspektorzy nie utrudniają pracy to jednak wymagają przedstawienia wielu dokumentów, które częściej mogą stwarzać problemy. Kontrola z Inspekcji Pracy testuje w praktyce wszystko, począwszy od szkoleń BHP: inspektor pracy sprawdzi badania lekarskie pracowników, szkolenia pracodawcy i pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ocenę ryzyka zawodowego, występowanie w danym zakładzie pracy wypadków przy pracy. Też może sprawdzić umowy o pracę czy jakiejkolwiek innej z pracownikiem, kontrolowane są godziny pracy, priorytetowo te nadliczbowe , a ponadto czas niezbędny pracownikowi na odpoczynek. Zazwyczaj także inspektor pracy skontroluje czy: pracodawca prawidłowo ustala wymiar urlopów przysługujących pracownikom oraz dodatkowo czy pracodawca prawidłowo ustala plany urlopów. Częstokroć nie są to kontrole przypadkowe, bowiem właściwie każdy pracownik może się poskarżyć albo złożyć stosowny wniosek o sprawdzenie danego przedsiębiorcy. Powinno się zauważyć, że kary są surowe, a w znaczącej liczbie przypadków występują wysokie kary gotówkowe.

Coroczna analiza stanu BHP

Przepisy narzucają, że nie rzadziej, jak raz w roku pracodawca (który najczęściej zwala ten obowiązek na służbę BHP) powinien przeprowadzić analizę stanu BHP w firmie.

Po co analiza stanu BHP?

Ano, żeby wykryć na danych „makro” różne trendy związane z wypadkowością, ze szkoleniami, zatrudnieniem, kosztami profilaktyki, kosztami BHP itp.

Dane potrzebne do analizy

  • Na pewno dane odnośnie szkoleń BHP – szkoleń wstępnych i okresowych – czy były terminowo robione, dla jak dużej liczby ludzi, wskazane w analizie zamieścić plan szkoleń na nadchodzący rok
  • Dane odnośnie wypadków przy pracy: tutaj przyda się rejestr wypadków przy pracy – uzupełniony i zamknięty za okres, którego dotyczy analiza. Wyliczymy wskaźniki wypadkowości i możemy porównać je z analogicznymi z poprzednich lat.
  • Dane księgowe: koszty szkoleń, badań, innych działań profilaktycznych – np. po to, żeby sprawdzić, czy zbytnie cięcie kosztów BHP nie wpływa negatywnie na ilość wypadków.
  • Dane kadrowe: terminowość szkoleń, badań lekarskich, harmonogram szkoleń i badań na okres następujący po okresie analizowanym.

Analiza stanu BHP jest jednym z ważniejszych obowiązków pracodawców i w czasie kontroli z Inspekcji Pracy na pewno kontroler o nią poprosi.