Obowiązki pracowników w zakresie BHP

Częściej spotykamy się z kilkoma obowiązkami, którym musi podołać pracodawca, ale też pracownicy mają szereg obowiązków do przestrzegania. Pracownik musi zostać przeszkolony, chociaż jest to wymóg nie tylko pracodawcy to natomiast każdy pracownik się musi podporządkować. Obowiązki pracowników w zakresie BHP to też noszenie odzieży ochronnej, przestrzeganie prawidłowego wykorzystywania maszyn, które znajdują się na danym miejscu pracy oraz dodatkowo zapoznanie się z instrukcją obsługi maszyny. Na pewno takich zasad w różnych przedsiębiorstwach będzie więcej, bowiem każde ma własne dotyczące miejsca pracy. Częstokroć są to zasady niewygodne, natomiast ich zadaniem jest zagwarantowanie jak największego bezpieczeństwa, o czym często zapominają pracownicy. W zdecydowanej większości przypadków przewodnik BHP wyjaśnia wszystko, począwszy od konieczności używania odzieży ochronnej, poprzez zachowanie na miejscu pracy, aż po przeszkolenie w kierunku pierwszej pomocy. Statystyki pokazują, że w bardzo wielu przypadkach parę godzin szkolenia wystarczy, ażeby uniknąć niezwykle groźnego wypadku podczas pracy.

Obowiązki pracodawców w zakresie BHP

Obowiązków dotyczących BHP pracodawcy mają bardzo dużo, jednak jest tego dobra strona. Pracodawca w większości zapomina jak istotne jest przeszkolenie zatrudnionych pracowników, co w konsekwencji kończy się wypadkami , a ponadto dużymi karami nakładanymi za brak przeszkolenia. Pieniądze to natomiast nie jest największy problem, bowiem utrata życia albo kalectwo pracownika jest wielkim ciężarem. Do obowiązków pracodawcy należy zagwarantowanie ubrań ochronnych, nie tylko odzieży niemniej jednak też rękawic, maski, ochraniaczy na kolana czy obuwia. To jednakże nie koniec, najczęściej wydaje się nam, że środki czyszczące czy dosłownie pospolite mydło nie jest obowiązkiem, niemniej jednak niestety sprawa wygląda inaczej. Są to środki, które odkażają, a jak wiadomo zazwyczaj możemy się spotkać z groźnymi bakteriami na stanowisku pracy, które z kolei niosą ze sobą ryzyko infekcji i bardzo groźne choroby. Głównym obowiązkiem pracodawcy jest przeszkolenie pracowników, ażeby byli świadomi zagrożeń czyhających na danym stanowisku pracy, zazwyczaj również konieczne jest pokazanie materiałów w formie multimedialnej, ażeby całkiem dobrze wytłumaczyć wszystkie zagrożenia.

Najniższe wynagrodzenie za umowę o pracę

Rząd kontynuuje cykl podwyżek najniższej stawki wynagrodzenia za pracę na pełny etat – przy umowie o pracę. Potwierdza tym samym, że nasza gospodarka tak nie do końca jest wolnorynkowa, tym samym nie sądzimy, by kiedykolwiek pracownicy zaczęli dbać sami o swoje wypłaty.

Póki co można spokojnie biadolić, że zarabia się „jedynie najniższą krajową”, nie pamiętając, że przez bodajże ostatnie 6 lat stawka ta niemalże się podwoiła. Jednocześnie nie trzeba się starać o wyższe wynagrodzenie, np. przez:

  • lepsze kwalifikacje
  • rozwój siebie, jako pracownika
  • lepszą wydajność
  • ewentualnie jakąś inną wartość oferowaną pracodawcy

Nie trzeba się starać, bo rząd i tak się postara za tę większość pracowników.

Wychodzi na to, że „czy się stoi, czy się leży, 1750 zł się należy” (bo tyle wynosi teraz najniższa krajowa).

Coroczna analiza stanu BHP

Przepisy narzucają, że nie rzadziej, jak raz w roku pracodawca (który najczęściej zwala ten obowiązek na służbę BHP) powinien przeprowadzić analizę stanu BHP w firmie.

Po co analiza stanu BHP?

Ano, żeby wykryć na danych „makro” różne trendy związane z wypadkowością, ze szkoleniami, zatrudnieniem, kosztami profilaktyki, kosztami BHP itp.

Dane potrzebne do analizy

  • Na pewno dane odnośnie szkoleń BHP – szkoleń wstępnych i okresowych – czy były terminowo robione, dla jak dużej liczby ludzi, wskazane w analizie zamieścić plan szkoleń na nadchodzący rok
  • Dane odnośnie wypadków przy pracy: tutaj przyda się rejestr wypadków przy pracy – uzupełniony i zamknięty za okres, którego dotyczy analiza. Wyliczymy wskaźniki wypadkowości i możemy porównać je z analogicznymi z poprzednich lat.
  • Dane księgowe: koszty szkoleń, badań, innych działań profilaktycznych – np. po to, żeby sprawdzić, czy zbytnie cięcie kosztów BHP nie wpływa negatywnie na ilość wypadków.
  • Dane kadrowe: terminowość szkoleń, badań lekarskich, harmonogram szkoleń i badań na okres następujący po okresie analizowanym.

Analiza stanu BHP jest jednym z ważniejszych obowiązków pracodawców i w czasie kontroli z Inspekcji Pracy na pewno kontroler o nią poprosi.