BHP istotne czy nie?

W miejscu pracy mogą przydarzyć się różne zdarzenia. Kluczowa jest profilaktyka pozwalająca zapobiegać takim sytuacjom, ale również Pierwsza Pomoc w momencie gdy dojdzie do nieszczęśliwego wypadku. Bagatelizowane szkolenie z zakresu BHP może uratować czyjeś życie!
Firmy na ogół nie lubią organizowaćszkoleń BHP. Są to koszty, no i odrywają pracownika od pracy, a także wiążą się z wolnym dniem dla pracownika co też jest kosztem dla firmy.
Jednak – jak zawsze w przypadku wszystkich firmowych kosztów, można poszukać tańszych szkoleń. Najłatwiej jest to wyguglować, na przykład: “szkolenia BHP Tarnowskie Góry „- rzecz jasna dla firm z Tarnowskich Gór.

Szkolenie wstępne jest obligatoryjne. nieraz kandydaci w trakcie takich szkoleń po raz pierwszy mają kontakt z Prawem Pracy.
To smutne, ale większość pracowników nie wie, jak powinna wyglądać bezpieczna praca. To efekty bagatelizowania szkoleń BHP.
W pracy z góry zakładamy, że ominą nas nieszczęśliwe wypadki. Statystyki są jednak jasne. W Polsce codziennie jest od kilkunastu do kilkudziesięciu wypadków przy pracy, które skutkują urazami. Czy więc nie należałoby przyłożyć większej wagi do szkoleń?

Instrukcje BHP

W każdej firmie i każdej hali produkcyjnej znajduje się rozpiska BHP, częstokroć jest to zbiór podstawowych zasad, których pracownik powinien przestrzegać, aby być bezpiecznym. W znaczącej liczbie sytuacji również możemy wyszukać w biurze albo innym miejscu dostępnym dla pracowników rozpiskę rozszerzoną, zawierającą wszystkie zasady BHP , a dodatkowo regulacje prawne. W większości szkolenie BHP wystarcza, by każdy pracownik idealnie wiedział jak zachowywać się na stanowisku pracy, natomiast w przypadku kiedy są jakiekolwiek wątpliwości to nic nie stoi na przeszkodzie aby zerknąć w instrukcję BHPi się upewnić. Pracodawca jest zobligowany do tego, żeby udostępnić nam wszystkie zasady BHP spisane w odpowiednim podręczniku lub na kartach czy instrukcjach. W wielu wypadkach pracownicy nie korzystają z takich instrukcji, ale na pewno każdy z nich musi znać zasadnicze zasady, by świadomie podejmować decyzje, które mogą mieć wpływ na zdrowie, a wręcz ich życie. Być może instrukcje nie są chętnie czytane, ale w ogromnej liczbie przypadków są w stanie ocalić życie albo pomóc w jego ratowaniu gdy zajdzie taka potrzeba.

Coroczna analiza stanu BHP

Przepisy narzucają, że nie rzadziej, jak raz w roku pracodawca (który najczęściej zwala ten obowiązek na służbę BHP) powinien przeprowadzić analizę stanu BHP w firmie.

Po co analiza stanu BHP?

Ano, żeby wykryć na danych „makro” różne trendy związane z wypadkowością, ze szkoleniami, zatrudnieniem, kosztami profilaktyki, kosztami BHP itp.

Dane potrzebne do analizy

  • Na pewno dane odnośnie szkoleń BHP – szkoleń wstępnych i okresowych – czy były terminowo robione, dla jak dużej liczby ludzi, wskazane w analizie zamieścić plan szkoleń na nadchodzący rok
  • Dane odnośnie wypadków przy pracy: tutaj przyda się rejestr wypadków przy pracy – uzupełniony i zamknięty za okres, którego dotyczy analiza. Wyliczymy wskaźniki wypadkowości i możemy porównać je z analogicznymi z poprzednich lat.
  • Dane księgowe: koszty szkoleń, badań, innych działań profilaktycznych – np. po to, żeby sprawdzić, czy zbytnie cięcie kosztów BHP nie wpływa negatywnie na ilość wypadków.
  • Dane kadrowe: terminowość szkoleń, badań lekarskich, harmonogram szkoleń i badań na okres następujący po okresie analizowanym.

Analiza stanu BHP jest jednym z ważniejszych obowiązków pracodawców i w czasie kontroli z Inspekcji Pracy na pewno kontroler o nią poprosi.

ZUS IWA

Nowy rok nakłada na BHPowców nowe obowiązki, jednym z nich jest konieczność wypełnienia formularza ZUS IWA i odesłania go do oddziału ZUS, pod który dany zakład podlega.

ZUS IWA – co to jest?

ZUS IWA to formularz, w którym podajemy dane odnośnie wypadków przy pracy za rok poprzedni, dane odnośnie chorób zawodowych i inne dane z tym powiązane.

Po co ZUS takie dane?

Ano po to, żeby ustalić wysokość składek na ubezpieczenie wypadkowe w danym zakładzie. Logiczne: jeśli w zakładzie jest dużo wypadków (co może także świadczyć o lekceważącym podejściu do BHP), ZUS wypłaca pracownikom takiej firmy dużo świadczeń, więc chce też, by zakład płacił wyższe składki.

W drugą stronę już tak szybko to nie działa i trzeba ilość wypadków obniżyć na dłużej (co najmniej dwa lata) i dopiero ZUS rozważa możliwość obniżenia składki na ubezpieczenie wypadkowe.

ZUS IWA – do kiedy? ZUS IWA należy wypełnić i złożyć do najbliższego ZUSu do 31 stycznia 2015.

Grupowe szkolenia BHP

Coraz częściej możemy spotkać grupowe szkolenia BHP. Organizowane są one dla większych grup ludzi. Z założenia powinny one wpływać na rozwój pracowników.  Jednakże w spełnieniu tej roli ważne jest podejście pracowników do przepisów BHP.

Czymś innym jest znajomość zasad BHP, natomiast ich przestrzeganie może być zupełnie różne od teorii. Wiele osób ułatwiając sobie pracę czy też nie zwracając uwagi na nic łamie przepisy tak, żeby było wygodniej. Niestety jest to złe podejście, gdyż czasem sami możemy nieść zagrożenie dla własnego zdrowia i życia.

Grupowe szkolenia BHP (więcej zobacz tutaj) mają za zadanie pokazanie pracownikom, że przepisy są po to, aby wprowadzać je w życie.  Pracownik jest zobowiązany do uczestnictwa w tego typu szkoleniach. Grupowe szkolenia najczęściej są szkoleniami okresowymi.

Jeśli chcemy, aby szkolenie grupowe przyniosło oczekiwane efekty powinniśmy na nich stworzyć przyjazną atmosferę, natomiast pracownicy powinni dzielić sie swoimi odczuciami i spostrzeżeniami, gdyż grupowe szkolenie BHP nie powinno być suchym wykładem teoretycznym.

Autor::

Andrzej Roszkowski

http://www.bezpiecznie-w-pracy.pl/

Przepisy BHP

W każdym przedsiębiorstwie, warto opisywać poszczególne pomieszczenia, przede wszystkim w kontekście bezpieczeństwa. Będzie to przykładowo opisana droga ewakuacji, wyznaczona zgodnie z przepisami BHP (KLIK).

Powinna być również wyznaczona odpowiednia osoba, która będzie pomagała nadzorować opuszczanie budynku, przez pracowników. Tego rodzaju oznaczenia wymagane są poprzez polskie przepisy BHP. Wszystkie oznaczenia bhp jak również rozmaite piktogramy zdefiniowane są w Polskich Normach. Nakaz stosowania tych znaków określony jest w odpowiednich przepisach. Do znakowania dróg ewakuacyjnych trzeba zastosować odpowiednie strzałki jak również piktogramy. Piktogramy, mogą również informować o wielu innych rzeczach, przykładowo o miejscu gaśnicy.

Może być to również oznaczenie przypominające o konieczności noszenia kasków. W wielu przedsiębiorstwach, kaski powinny być noszone cały czas. Wystarczy wyobrazić sobie, kiedy podczas prowadzenia prac monterskich na wysokości wypadnie montażyście z ręki duża nakrętka, wówczas osoba na dole może ucierpieć. Dlatego też przepisy BHP, nie powinny być lekceważone przez pracowników ze względu na ich bezpieczeństwo.

Staż w BHP

Starając się o staż na stanowisku BHP, stoimy przed ciężkim zadaniem. Osoby, jakie pragną podjąć staż na stanowisku inspektora bezpieczeństwa i higieny pracy muszą posiadać wymagane kwalifikacje, to jest potwierdzenie ukończenia studiów BHP.

Czytaj dalej

Monotonia pracy, a zadowolenie z pracy

W dzisiejszych czasach, wiele osób zaczynających karierę zawodową po prostu jest rozczarowanych swoja pracą.

Dlaczego się tak dzieje?

Obecnie coraz więcej osob kończy studia, bądź inny poziom edukacji. Nierzadko w szkole / na uczelni wymaga się od takiej młodej osoby kreatywnego rozwiązania różnych problemów.

Tymczasem w pracy, zwłaszcza w tej pierwszej, kiedy pracownik nie miał jeszcze okazji zaprezentowania swoich możliwości, najczęściej wykonuje się prace powtarzalne.

Taka monotonia pracy jednym może odpowiadać, jednak dla większości pracowników jest uciążliwa.

Niekończące się telefony, wciąż ta sama obsługa tego samego procesu produkcyjnego, te same powtarzające się problemy. Pracownik poruszający się w tym monotonnym kieracie w pewnym momencie jakby „wyłącza się”, staje się nieobecny. Taka postawa w żadnym wypadku nie rodzi podstaw do lepszych zarobków, lepszej wydajności, a z drugiej strony może rodzić warunki sprzyjające wypadkom przy pracy.

I tu dla młodych pracowników jest pole do popisu: przede wszystkim powinni uruchomić kreatywność, żeby walczyć z monotonią pracy i nudą.