Kontrola z Inspekcji Pracy

W każdym momencie przychodzi dzień, kiedy w miejscu pracy pojawia się kontrola, chociaż inspektorzy nie utrudniają pracy to jednak wymagają przedstawienia wielu dokumentów, które częściej mogą stwarzać problemy. Kontrola z Inspekcji Pracy testuje w praktyce wszystko, począwszy od szkoleń BHP: inspektor pracy sprawdzi badania lekarskie pracowników, szkolenia pracodawcy i pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ocenę ryzyka zawodowego, występowanie w danym zakładzie pracy wypadków przy pracy. Też może sprawdzić umowy o pracę czy jakiejkolwiek innej z pracownikiem, kontrolowane są godziny pracy, priorytetowo te nadliczbowe , a ponadto czas niezbędny pracownikowi na odpoczynek. Zazwyczaj także inspektor pracy skontroluje czy: pracodawca prawidłowo ustala wymiar urlopów przysługujących pracownikom oraz dodatkowo czy pracodawca prawidłowo ustala plany urlopów. Częstokroć nie są to kontrole przypadkowe, bowiem właściwie każdy pracownik może się poskarżyć albo złożyć stosowny wniosek o sprawdzenie danego przedsiębiorcy. Powinno się zauważyć, że kary są surowe, a w znaczącej liczbie przypadków występują wysokie kary gotówkowe.

Obowiązki pracodawców w zakresie BHP

Obowiązków dotyczących BHP pracodawcy mają bardzo dużo, jednak jest tego dobra strona. Pracodawca w większości zapomina jak istotne jest przeszkolenie zatrudnionych pracowników, co w konsekwencji kończy się wypadkami , a ponadto dużymi karami nakładanymi za brak przeszkolenia. Pieniądze to natomiast nie jest największy problem, bowiem utrata życia albo kalectwo pracownika jest wielkim ciężarem. Do obowiązków pracodawcy należy zagwarantowanie ubrań ochronnych, nie tylko odzieży niemniej jednak też rękawic, maski, ochraniaczy na kolana czy obuwia. To jednakże nie koniec, najczęściej wydaje się nam, że środki czyszczące czy dosłownie pospolite mydło nie jest obowiązkiem, niemniej jednak niestety sprawa wygląda inaczej. Są to środki, które odkażają, a jak wiadomo zazwyczaj możemy się spotkać z groźnymi bakteriami na stanowisku pracy, które z kolei niosą ze sobą ryzyko infekcji i bardzo groźne choroby. Głównym obowiązkiem pracodawcy jest przeszkolenie pracowników, ażeby byli świadomi zagrożeń czyhających na danym stanowisku pracy, zazwyczaj również konieczne jest pokazanie materiałów w formie multimedialnej, ażeby całkiem dobrze wytłumaczyć wszystkie zagrożenia.