Coroczne sprawozdania

Każda jednostka zatrudniająca pracowników co roku musi składać do Głównego Urzędu Statystycznego liczne rodzaje sprawozdań. Przykładowo mogą to być sprawozdania PL1, badanie o warunkach pracy Z 10, a także liczne inne, głównie związane z takimi zakresami danych:

  1. Jakością w pracy
  2. Trendami panującymi na rynku pracy
  3. Tendencjami gospodarczymi
  4. Tendencjami w rozwoju firm

GUS sprawdza też tematy związane z BHP, tematy związane z wynagrodzeniami i ogólnie tym, co może mieć miejsce na linii szef – pracownik.

Opolskie w czołówce

Szczególną lokatę w sprawdzaniu trendów oraz przyczyn ich powstawania, lub też określania przyszłych kierunków są wypadki przy pracy. Opole tutaj ma się czym pochwalić – wg danych statystycznych jest tutaj bardzo mało wypadków w pracy. Ktoś może podnieść kwestię, że to nic niezwykłego, gdyż Opolskie jest najmniejszym województwem w kraju, co więcej: nie jest szczególnie mocno „obsiane zakładami przemysłowymi”. To prawda, jednak nie w odniesieniu do danych statystycznych, bo te liczone są dzieląc na 1000 zatrudnionych.

Mała ilość wypadków w opolskiem – za jaką przyczyną?

Primo na pewno są to żwawe działania OIP Opole, na przykład:

Działania zapobiegawcze, Kursy dla przedsiębiorców, Skuteczne kontrole kończące się nakazami i wystąpieniami.

Ostatni podpunkt na poprzedniej liście nie jest przyjemny, jednak zarazem można zauważyć, że każda jedna kontrola z PIP Opole przynosi w jakiś pośredni sposób skutek – bardziej bezpiecznej pracy.

Druga sprawa, to świadomość samych organizatorów zatrudnienia – dzięki dostępowi do sieci dowiadują się, jakie mają powinności w kwestii Kodeksu Pracy, dzięki różnym sieciowym aplikacjom mogą także wiele sobie sami zdziałać z tematyki Kodeksu Pracy. Wychodzi na to, że nie potrzeba już tak dużo wysiłku i nakładów, by zdobyć wiedzę o BHP.

Trzecia przyczyna niskiej ilości wypadków przy pracy, to pracownicy. Na Opolszczyźnie jest bardzo duża fala wyjazdów za granicę – za lepszą pracą. Jednocześnie ludzie po powrocie do Polski sami nie godzą się na pracę w firmach nie spełniających norm bezpiecznej pracy i niechętnie przystają na pracę w niesprzyjających warunkach.