Odpowiedzialność za szkody dla pracodawcy

No i górnicy się doigrali. Chcieli grać ostro, to i w takiej grze wzięli swoimi strajkami udział.

Ich prezes / były prezes zapowiedział,  że wyciągnie odpowiedzialność za straty spowodowane przez strajkujących górników.

Warto dodać, że w świetle Kodeksu Pracy ma do tego prawo – Artykuły 114-119 Kodeksu Pracy regulują kwestię odpowiedzialności pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy. 

Oczywiście pracodawca ma obowiązek wykazać, z czego szkoda wynikła, ale w przypadku JSW chyba nie będzie to trudne. Nie sądzę także, żeby prezes Zagórowski rzucał słowa na wiatr. Wszak niemalże 500 milionów straty trzeba jakoś akcjonariuszom spółki wynagrodzić i zapewne będzie to możliwe tylko i wyłącznie przez uzyskanie odszkodowania od pracowników.