Monotonia pracy, a zadowolenie z pracy

W dzisiejszych czasach, wiele osób zaczynających karierę zawodową po prostu jest rozczarowanych swoja pracą.

Dlaczego się tak dzieje?

Obecnie coraz więcej osob kończy studia, bądź inny poziom edukacji. Nierzadko w szkole / na uczelni wymaga się od takiej młodej osoby kreatywnego rozwiązania różnych problemów.

Tymczasem w pracy, zwłaszcza w tej pierwszej, kiedy pracownik nie miał jeszcze okazji zaprezentowania swoich możliwości, najczęściej wykonuje się prace powtarzalne.

Taka monotonia pracy jednym może odpowiadać, jednak dla większości pracowników jest uciążliwa.

Niekończące się telefony, wciąż ta sama obsługa tego samego procesu produkcyjnego, te same powtarzające się problemy. Pracownik poruszający się w tym monotonnym kieracie w pewnym momencie jakby „wyłącza się”, staje się nieobecny. Taka postawa w żadnym wypadku nie rodzi podstaw do lepszych zarobków, lepszej wydajności, a z drugiej strony może rodzić warunki sprzyjające wypadkom przy pracy.

I tu dla młodych pracowników jest pole do popisu: przede wszystkim powinni uruchomić kreatywność, żeby walczyć z monotonią pracy i nudą.