Niebezpieczna dla zdrowia chemia

Szkodliwe substancje chemiczne są czymś powszechnym na wielu stanowiskach pracy. Czy możemy się przed nimi bronić? Oczywiście tak. Jest kilka sposobów na to, aby zabezpieczyć swoje zdrowie przez toksynami z farb, rozpuszczalników i innych groźnych substancji, z jakimi możemy mieć styczność w pracy. Usługi BHP Opole opisują najlepsze i najskuteczniejsze metody, które należy do tego celu stosować.

26

Maski ochronne – ochrona górnych dróg oddechowych to jeden z lepszych i skuteczniejszych sposobów, aby chronić się przed działaniem toksycznych substancji. Korzystanie ze specjalnych masek to wygodny sposób na krótkotrwałą pracę w takich warunkach. Jeżeli zamierzamy zakupić takie maski, trzeba zwrócić uwagę na to, aby nie były to maski przeciwpyłowe, ale chemiczne. Tylko one mogą zapewnić nam bezpieczeństwo, podkreślają szkolenia i usługi BHP Opole.

Wentylacja – jeżeli praca w otoczeniu toksycznych substancji ma być wykonywana przez dłuższy czas, maska może być niewystarczającym zabezpieczeniem. Wtedy należy stosować nieco inne środki, takie jak wentylacja, która będzie oczyszczała powietrze z toksyn. Prawidłowo zaprojektowany system wentylacji powinien uwzględniać kanały, kratki, wentylatory, a także umożliwiać ich wygodne serwisowanie.

Pomiar stężeń – zawsze trzeba pamiętać o okresowo wykonywanych pomiar stężeń zanieczyszczeń w miejscu pracy. Jeżeli nie wiecie jak się do tego zabrać, Usługi i doradztwo BHP Opole mogą wam w tym skutecznie pomóc, udzielając niezbędnych porad i wsparcia, które ułatwi zadbanie o bezpieczeństwo osób.

Reklamy

Kursy z BHP a niebezpieczeństwo

Z pewnością każdy wykonujący pracę człowiek powinien mieć w pamięci, że wypadki się zdarzają. Bez znaczenia jest czy ta robota polega na pisaniu informacji w gazetach czy budowaniu mostów. Ryzyko wyrządzenia sobie urazu ma miejsce w każdej chwili a dodatkowo w dużej liczbie przypadków o tym prawidle nie pamiętamy. Bardzo dużo korporacji zapomina, że szkolenia z Bezpiecznej pracy winny się odbywać choćby raz na kilka lat w takim celu, aby członkowie załogi znali ryzyko i umieli je ocenić. Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy to nie tylko godzenie się na robotę w nieprostych okolicznościach, ale także świadomość ryzyka i w razie konieczności minimalizowanie go.

Wypadki w pracy zdarzają się w ogromnej liczbie przypadków i w praktyce codziennie możemy o tym przeczytać w sieci czy zobaczyć w TV. Niestety, znacząca większość tych wypadków nie miałaby miejsca, jeśli osoby mające w nich udział wiedziały chociaż czym są podstawy BHP. W bardzo wielu przypadkach tyczy to ludzi pracujących w ogromnych maszynach rolniczych oraz dodatkowo na słupach średniego napięcia. Szkolenia na ogół nie zajmują dużo czasu i przez nie groźba zrobienia sobie krzywdy istotnie spada, a wszakże o to chodzi aby być bezpiecznym.Powinno się brać w szkoleniu z BHP czynny udział, wyrażać swój głos, opłaca się też coś zachować w pamięci.

Właśnie przeczytałaś/eś:

Kursy z BHP a niebezpieczeństwo

Zobacz też podobne informacje: Szkolenie wstępne ogólne BHP Zawadzkie

Coroczne sprawozdania

Każda jednostka zatrudniająca pracowników co roku musi składać do Głównego Urzędu Statystycznego liczne rodzaje sprawozdań. Przykładowo mogą to być sprawozdania PL1, badanie o warunkach pracy Z 10, a także liczne inne, głównie związane z takimi zakresami danych:

 1. Jakością w pracy
 2. Trendami panującymi na rynku pracy
 3. Tendencjami gospodarczymi
 4. Tendencjami w rozwoju firm

GUS sprawdza też tematy związane z BHP, tematy związane z wynagrodzeniami i ogólnie tym, co może mieć miejsce na linii szef – pracownik.

Opolskie w czołówce

Szczególną lokatę w sprawdzaniu trendów oraz przyczyn ich powstawania, lub też określania przyszłych kierunków są wypadki przy pracy. Opole tutaj ma się czym pochwalić – wg danych statystycznych jest tutaj bardzo mało wypadków w pracy. Ktoś może podnieść kwestię, że to nic niezwykłego, gdyż Opolskie jest najmniejszym województwem w kraju, co więcej: nie jest szczególnie mocno „obsiane zakładami przemysłowymi”. To prawda, jednak nie w odniesieniu do danych statystycznych, bo te liczone są dzieląc na 1000 zatrudnionych.

Mała ilość wypadków w opolskiem – za jaką przyczyną?

Primo na pewno są to żwawe działania OIP Opole, na przykład:

Działania zapobiegawcze, Kursy dla przedsiębiorców, Skuteczne kontrole kończące się nakazami i wystąpieniami.

Ostatni podpunkt na poprzedniej liście nie jest przyjemny, jednak zarazem można zauważyć, że każda jedna kontrola z PIP Opole przynosi w jakiś pośredni sposób skutek – bardziej bezpiecznej pracy.

Druga sprawa, to świadomość samych organizatorów zatrudnienia – dzięki dostępowi do sieci dowiadują się, jakie mają powinności w kwestii Kodeksu Pracy, dzięki różnym sieciowym aplikacjom mogą także wiele sobie sami zdziałać z tematyki Kodeksu Pracy. Wychodzi na to, że nie potrzeba już tak dużo wysiłku i nakładów, by zdobyć wiedzę o BHP.

Trzecia przyczyna niskiej ilości wypadków przy pracy, to pracownicy. Na Opolszczyźnie jest bardzo duża fala wyjazdów za granicę – za lepszą pracą. Jednocześnie ludzie po powrocie do Polski sami nie godzą się na pracę w firmach nie spełniających norm bezpiecznej pracy i niechętnie przystają na pracę w niesprzyjających warunkach.

Odpowiedzialność za szkody dla pracodawcy

No i górnicy się doigrali. Chcieli grać ostro, to i w takiej grze wzięli swoimi strajkami udział.

Ich prezes / były prezes zapowiedział,  że wyciągnie odpowiedzialność za straty spowodowane przez strajkujących górników.

Warto dodać, że w świetle Kodeksu Pracy ma do tego prawo – Artykuły 114-119 Kodeksu Pracy regulują kwestię odpowiedzialności pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy. 

Oczywiście pracodawca ma obowiązek wykazać, z czego szkoda wynikła, ale w przypadku JSW chyba nie będzie to trudne. Nie sądzę także, żeby prezes Zagórowski rzucał słowa na wiatr. Wszak niemalże 500 milionów straty trzeba jakoś akcjonariuszom spółki wynagrodzić i zapewne będzie to możliwe tylko i wyłącznie przez uzyskanie odszkodowania od pracowników.

Najniższe wynagrodzenie za umowę o pracę

Rząd kontynuuje cykl podwyżek najniższej stawki wynagrodzenia za pracę na pełny etat – przy umowie o pracę. Potwierdza tym samym, że nasza gospodarka tak nie do końca jest wolnorynkowa, tym samym nie sądzimy, by kiedykolwiek pracownicy zaczęli dbać sami o swoje wypłaty.

Póki co można spokojnie biadolić, że zarabia się „jedynie najniższą krajową”, nie pamiętając, że przez bodajże ostatnie 6 lat stawka ta niemalże się podwoiła. Jednocześnie nie trzeba się starać o wyższe wynagrodzenie, np. przez:

 • lepsze kwalifikacje
 • rozwój siebie, jako pracownika
 • lepszą wydajność
 • ewentualnie jakąś inną wartość oferowaną pracodawcy

Nie trzeba się starać, bo rząd i tak się postara za tę większość pracowników.

Wychodzi na to, że „czy się stoi, czy się leży, 1750 zł się należy” (bo tyle wynosi teraz najniższa krajowa).

Coroczna analiza stanu BHP

Przepisy narzucają, że nie rzadziej, jak raz w roku pracodawca (który najczęściej zwala ten obowiązek na służbę BHP) powinien przeprowadzić analizę stanu BHP w firmie.

Po co analiza stanu BHP?

Ano, żeby wykryć na danych „makro” różne trendy związane z wypadkowością, ze szkoleniami, zatrudnieniem, kosztami profilaktyki, kosztami BHP itp.

Dane potrzebne do analizy

 • Na pewno dane odnośnie szkoleń BHP – szkoleń wstępnych i okresowych – czy były terminowo robione, dla jak dużej liczby ludzi, wskazane w analizie zamieścić plan szkoleń na nadchodzący rok
 • Dane odnośnie wypadków przy pracy: tutaj przyda się rejestr wypadków przy pracy – uzupełniony i zamknięty za okres, którego dotyczy analiza. Wyliczymy wskaźniki wypadkowości i możemy porównać je z analogicznymi z poprzednich lat.
 • Dane księgowe: koszty szkoleń, badań, innych działań profilaktycznych – np. po to, żeby sprawdzić, czy zbytnie cięcie kosztów BHP nie wpływa negatywnie na ilość wypadków.
 • Dane kadrowe: terminowość szkoleń, badań lekarskich, harmonogram szkoleń i badań na okres następujący po okresie analizowanym.

Analiza stanu BHP jest jednym z ważniejszych obowiązków pracodawców i w czasie kontroli z Inspekcji Pracy na pewno kontroler o nią poprosi.

ZUS IWA

Nowy rok nakłada na BHPowców nowe obowiązki, jednym z nich jest konieczność wypełnienia formularza ZUS IWA i odesłania go do oddziału ZUS, pod który dany zakład podlega.

ZUS IWA – co to jest?

ZUS IWA to formularz, w którym podajemy dane odnośnie wypadków przy pracy za rok poprzedni, dane odnośnie chorób zawodowych i inne dane z tym powiązane.

Po co ZUS takie dane?

Ano po to, żeby ustalić wysokość składek na ubezpieczenie wypadkowe w danym zakładzie. Logiczne: jeśli w zakładzie jest dużo wypadków (co może także świadczyć o lekceważącym podejściu do BHP), ZUS wypłaca pracownikom takiej firmy dużo świadczeń, więc chce też, by zakład płacił wyższe składki.

W drugą stronę już tak szybko to nie działa i trzeba ilość wypadków obniżyć na dłużej (co najmniej dwa lata) i dopiero ZUS rozważa możliwość obniżenia składki na ubezpieczenie wypadkowe.

ZUS IWA – do kiedy? ZUS IWA należy wypełnić i złożyć do najbliższego ZUSu do 31 stycznia 2015.